Accommodatie

Draaiboek accommodatie commissie

Draaiboek van de accommodatie commissie

 Navolgend wordt een lijst gepresenteerd over de acties en verantwoordelijkheden van de accommodatie commissie.

Dit draaiboek dient als handvat voor diegene die potentieel de taak als voorzitter van deze commissie wil navolgen. Eveneens geeft dit een overzicht van de uit te voeren taken.

 • overleg met commissieleden voor de te ondernemen werkzaamheden. Deze werkzaamheden betreffen het speler-klaar maken van de banen en sponsordoeken plaatsen.
 • Planning maken voor baanonderhoud door groundsmen en poetsploeg en de maandelijkse betaling hiervan.
 • Een lijst bijhouden van voorkomende werkzaamheden, en budget aanvragen tijdens de maandelijkse bestuursvergadering , en het bijwonen hiervan.
 • Vooroverleg en assisteren bij activiteiten van competitie en toernooien.
 • Verzorgen van technisch onderhoud en/of reparatie van kantine apparatuur. Tevens het beheren van de sproei installatie en de LED baanverlichting.
 • Inkoop van tennisballen, en het beheer van het gebruik hiervan.
 • Gedurende het seizoen, de staat van de banen controleren, evenals omheiningen, hang en sluitwerk, onderhoudsmateriaal en verlichting.
 • Overleg en planning met de sportstichting over onderhoud , beheer, en aanvraag van projecten.
 • Sleutelbeheer en entree bevoegdheid en zorg dragen voor de beveiliging van gebouw en terrein.
 • Doorgeven van meterstanden gas, water en licht, en vervuilingseenheden doorgeven voor Bsgw gemeente belasting.
 • Assisteren bij jaarlijkse controles. Betreft o.a. brandpreventie, onderhoud verwarming en veiligheid inspectie op vluchtwegen.
 • In de winter; gebouw inspectie en vorstvrij houden.
 • Aanschaf van accommodatie utiliteiten zoals tennisnetten, scoreborden etc..

 

SLTC Sittard

logo-sltc2007

ADRESGEGEVENS

Agricolastraat 79

6131 JW Sittard

PRIVACYBELEID

Bekijk hier ons privacybeleid

BEL ONS

Tel. kantine: 046-4513760

Secretariaat: 06-51292202

Ledenadministratie: 046-4200363

Competitiezaken: 06-31992041


© 2020 SLTC Tennispark "De Stenen Sluis