Banen & Clubhuis

Banen & Clubhuis

 

 

Gebruik van de banen

Openstelling tennisbanen van 1 april tot 2 oktober:

Maandag t/m vrijdag 09.00 - 23.00 uur

Zaterdag 09.00 - 19.30 uur

Zondagen, Koningsdag  en Hemelvaartsdag  10.00 uur tot zonsondergang

Indien het clubhuis is gesloten heeft u met uw spelerspas altijd toegang tot een van de kleedkamers en het toilet. Tennisballen treft u aan in het halletje voor de kantine.

Openstelling tennisbanen van 2 oktober tot en met 1 december:

Gedurende de maanden oktober en november zijn er nog 4 banen voorzien van tennisnetten;

Baanreservering is alleen mogelijk via het digitale afhangbord overeenkomstig de bepalingen van het baanreglement. Het is aan niet-leden van SLTC niet toegestaan gebruik te maken van de tennisbanen. In verband met de reservering van enkele tennisbanen voor competitievoorbereidingen en voor het verzorgen van tennislessen is het raadzaam dat recreatietennissers vooraf online de baanbezetting op het afhangbord bekijken; ook de evenementenkalender geeft veelal aan, wanneer en hoeveel banen voor activiteiten zijn gereserveerd of hoeveel banen voor recreatief tennissen beschikbaar zijn. Het is in dit verband ook raadzaam om het baanschema in het clubhuis vooraf te raadplegen. Het baanschema kan in de loop van het seizoen worden aangepast.

Ledenpas

Ledenpasjes kunnen NIET in het clubhuis worden achtergelaten en dienen te worden meegenomen. De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoekraken van ledenpasjes.

Bij verlies van de ledenpas kan via de ledenadministratie een nieuw exemplaar worden aangevraagd tegen betaling vooraf van € 10,-- .Er dient rekening mee te worden gehouden dat dit een aantal dagen kan duren.

Tennisballen

Deze worden gratis door de vereniging beschikbaar gesteld. Voordat men de baan op gaat, kunnen tennisballen uit de met het baannummer corresponderende koker worden genomen. Na afloop is het de bedoeling dat deze ZELFDE ballen weer worden terug gedeponeerd of worden overgedragen aan de volgende spelers op diezelfde baan. Spelers worden met nadruk gevraagd de over het hek geslagen ballen op te halen.

Verlichting banen

Er kan niet met verlichting worden getennist, indien het clubhuis is gesloten. Zodra we over de LED verlichting beschikken is dit wel mogelijk.

Banen onbespeelbaar

Het bestuur en de commissie accommodatiezaken zijn bevoegd de banen onbespeelbaar te verklaren, bijvoorbeeld ten gevolge van de weersgesteldheid. Indien alle banen onbespeelbaar zijn vanwege regen of wanneer de temperatuur op het park hoger is dan 30 graden C., kunnen park en clubhuis gesloten zijn.

Introductiemogelijkheden

Leden kunnen niet-leden introduceren, indien de baanbezetting dat toelaat. De geïntroduceerde dient met het introductiepasje in te hangen, zodat dit vooraf aan de bar gekocht moet worden. De leden van SLTC zijn verantwoordelijk voor de introductie van niet-leden, zodat het lid van SLTC zal worden aangesproken, indien de introductie niet conform de regels gebeurt. Een introductiepasje kost voor senioren en semi-senioren per dag € 8,- voor junioren per dag € 5,-. Maand- en weekintroductiekaarten alleen verkrijgbaar via het secretariaat. Een weekkaart kost voor senioren en semi-senioren € 20,- voor junioren € 15,-. Een maandkaart kost voor senioren en semi-senioren € 40,- voor junioren € 30, -. Voor herintreders is er éénmalig een 5 rittenkaart van € 25,- die alleen via het secretariaat verkrijgbaar is.

Protocol gastspelers Gemeente Sittard-Geleen-Born

Ieder lid mag één gastspeler uitnodigen

Regeling is van kracht na afloop van de KNLTB competitie.

Gast moet een geldig KNLTB pasje tonen aan Barpersoneel/vrijwilliger.

Gast moet lid zijn van vereniging binnen de gemeente Sittard-Geleen-Born

Spelen is alleen toegestaan indien baan vrij is, eigen leden hebben altijd voorrang.

Regeling liefst gebruiken in de daluren, 12.00 tot 18.00 u.

Barpersoneel/vrijwilliger hangt voor de gastspeler, na goedkeuring van zijn/haar pasje, met een speciaal pasje af.

 

Regeling is ook geldig voor SLTC leden op andere parken, met uitzondering van Keerweide.

Indien niet voldaan wordt aan deze regels is de introductieregel van toepassing: € 8 (Senior) en € 5 (junior) per dag(deel).

Clubhuis / kantine

Openstelling clubhuis/kantine van 1 april tot en met 2 oktober.

Maandag t/m vrijdag 09.00 - 23.30 uur

Zaterdag 09.00 - ± 23.00 uur

Zondag van 10.00 - ± 18.00 uur

(voor alle dagen gelden deze tijden mits er activiteiten op het park plaatsvinden of er een inhaaldag van de competitie is).

Indien er geen georganiseerde activiteiten plaatsvinden kan het clubhuis  tot 18.30 uur gesloten zijn. De herenkleedruimte en toilet zijn dan wel met een spelerspas bereikbaar. Op zaterdag, zon- en feestdagen is het clubhuis na de competitieperiode gesloten. Wanneer zich om 23.00 uur geen bezoekers in het clubhuis bevinden heeft de barbezetting het recht de bar vanaf dat moment te sluiten. Tennissers tot 23.00 uur krijgen na afloop gelegenheid te douchen en/of iets te drinken.

SLTC Sittard

logo-sltc2007

ADRESGEGEVENS

Agricolastraat 79

6131 JW Sittard

BEL ONS

Tel. kantine: 046-4513760

Secretariaat: 046-4585479

Ledenadministratie: 046-4200363


© 2018 SLTC Tennispark "De Stenen Sluis