Aanpassing contributie

Aanpassing contributie

Geplaatst op 05-02-2019  -  Categorie: Algemeen

Tijdens de afgelopen Algemene Jaarvergadering van 30 januari jl. hebben de leden hun goedkeuring gegeven aan het voorstel van het bestuur om het vrijwilligersvraagstuk aan te pakken. In deze brief wordt nog eens uitgelegd wat de aanleiding is geweest voor dit voorstel en wat dit concreet voor onze leden gaat betekenen.

De aanleiding

Zoals voor elke sportclub geldt ook voor SLTC dat de inzet van vrijwilligers belangrijk is om de club goed te laten draaien. Gelukkig beschikt SLTC al over vele vrijwilligers die zich inzetten in allerlei commissies. Echter voor het draaien van de kantinediensten (waaronder de keuken) vinden we sinds een aantal jaren onvoldoende vrijwilligers.

De kantine is één van de belangrijke bronnen van inkomsten om onze club financieel gezond te houden. Daarom heeft het bestuur het vrijwilligersvraagstuk in 2018 tot haar belangrijkste speerpunt van beleid gemaakt. Harry Eijgelshoven heeft in 2018 samen met de nieuwe vrijwilligers van de kantine commissie een serieuze poging gedaan om het aantal vrijwilligers voor de kantine uit te breiden. Jullie hebben daar in 2018 diverse mails en nieuwsberichten over ontvangen. Al deze pogingen en inspanningen ten spijt heeft dit echter niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Het bestuur heeft vervolgens op 28 november 2018 een Extra Ledenvergadering uitgeschreven over het vrijwilligersvraagstuk. Het bestuur heeft tijdens die vergadering een drietal mogelijke scenario’s toegelicht. De Extra Ledenvergadering heeft het bestuur de opdracht gegeven om een voorstel concreet uit te werken dat voldoet aan de volgende uitgangspunten:

 1. Maak vrijwilligerswerk in de kantine voor ieder senior lid verplicht;
 2. Verhoog de verenigingsbijdrage en geef ieder senior lid in februari 2019 de mogelijkheid te kiezen: de verenigingsbijdrage betalen of deze in het betreffende jaar niet betalen in ruil voor minstens twee “diensten” achter de bar of in de keuken;
 3. Verlaag de drempel voor het vrijwilligerswerk achter de bar/in de keuken: vereenvoudig het drankaanbod, snacks, afrekenmogelijkheden (alleen pinnen en bonnen), maak het openen en sluiten van de kantine zo eenvoudig mogelijk en de sluitingstijd op gewone avonden om 23:30 uur verplicht;
 4. Zorg voor adequate opleiding van ingeplande vrijwilligers voor 1 april 2019;
 5. Zorg voor een goed planningsbord/-rooster  waarin ieder senior lid dat heeft aangegeven te willen vrijwilligen dit  na 1 maart 2019 ook kan inplannen; stuur na 15 april extra rekeningen aan alle seniorleden die niet minstens twee “diensten” hebben ingepland;
 6. Eis dat ’s avonds minstens twee personen achter de bar staan en dat deze samen afsluiten en het park verlaten;
 7. Maak van het vrijwilligerswerk een feestje, voor de leden/gasten en jezelf;
 8. Verpak het voorstel op een positieve manier om de cultuuromslag ook bij SLTC voor elkaar te krijgen.

 

Het concreet uitgewerkte voorstel is besproken en vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering van 30 januari jl.

Wat houdt dit voorstel nu concreet in?

De contributiebijdragen voor de senioren zijn in 2019 als volgt gewijzigd:

 

Met 2 kantinediensten

Zonder 2 kantinediensten

Senioren 76+

 € 62-,

€ 112-,

Senioren vanaf 25 jaar

 € 145-,

€ 195-,

Semi senioren 18 tot 25 jaar    

 € 112-,

€162-,

Studenten 18-25 jaar       

€ 80-,

€ 130-,

Ondersteunende leden    

€ 30-,

€ 55-,

Van senioren wordt verwacht dat ze per seizoen tenminste 2 kantinediensten vervullen. De kantinediensten plan je zelf via de website vóór 1 april 2019 in. De instructies hierover tref je aan in de bijlage en op onze website onder het kopje “lidmaatschap”. Wil je geen kantinediensten draaien en plan jij jezelf dus niet in voor 1 april 2019, dan wordt een extra toeslag gerekend van € 50,- (voor ondersteunende leden € 25-,).

Mocht je onverhoopt verhinderd zijn op het moment dat jij je hebt opgegeven voor het draaien van kantinediensten dan ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig regelen van een vervanger (zie ook de instructie “ruilen van bardiensten” op onze website) !

Om het werken in de kantine (bar en keuken) te vereenvoudigen zijn de volgende maatregelen getroffen:

 1. De bardiensten worden door 2 personen verricht die gezamenlijk de kantine openen en sluiten. De kantine is geopend tot 23.30 uur.
 2. Het inplannen en ruilen van bardiensten kan via de website en hiervoor worden heldere instructies aangereikt.
 3. Het in- en uitschakelen van de alarminstallatie is vereenvoudigd door het gebruik van een sleutel met code (TAG).
 4. In de kantine kan alleen nog betaald worden via pinbetalingen en consumptiekaarten. Er vinden geen contante betalingen meer plaats. Opmaak en controle van het kasgeld, invullen kasstaat en het afstorten kasgeld wordt hierdoor overbodig. De kassa wordt in principe alleen nog maar gebruikt als “rekenmachine” om bij grotere bestellingen het te betalen bedrag te berekenen als er gepind wordt. Hiervoor zal een eenvoudige handleiding gemaakt worden.  Indien er betaald wordt middels de vertrouwde consumptiekaart hoeft de kassa niet meer te worden gebruikt maar kunnen consumpties direct op de kaart afgestreept worden.
 5. Voor jeugdige leden kan het betalen via pin mogelijk een probleem zijn indien zij nog geen pinpas hebben. De mogelijkheid bestaat om te pinnen met de KNLTB ledenpas. Deze ledenpas kan via o.a. iDeal opgewaardeerd worden met kleinere bedragen. Onderzocht wordt of deze betaalmethodiek bij SLTC ingevoerd kan worden.
 6. Nieuwe vrijwilligers worden in maart 2019 wegwijs gemaakt via instructie avonden.
 7. Er is een uitgebreid instructiehandboek aanwezig voor de vrijwilligers en beknopte instructiekaarten.

Het bestuur vertrouwt erop dat de kantine door deze maatregelen over meer dan voldoende vrijwilligers gaat beschikken en wij met z’n allen een mooi jubileum jaar tegemoet kunnen gaan. Wij rekenen op uw aller medewerking in deze.

Het bestuur

Jean Leinders, Boudewijn Scholtens, Marc Daniëls, Jos Dormans, Eugène van Bentem, Loet Gevers en Peter Weijers.

 


SLTC Sittard

logo-sltc2007

ADRESGEGEVENS

Agricolastraat 79

6131 JW Sittard

PRIVACYBELEID

Bekijk hier ons privacybeleid

BEL ONS

Tel. kantine: 046-4513760

Secretariaat: 06-51292202

Ledenadministratie: 046-4200363

Competitiezaken: 06-31992041


© 2020 SLTC Tennispark "De Stenen Sluis