Algemene Ledenvergadering 2020

Algemene Ledenvergadering 2020

Geplaatst op 13-01-2020  -  Categorie: Algemeen

Graag vestigen wij uw aandacht op de Algemene Ledenvergadering 2019. Deze zal plaatsvinden  op woensdag 29 januari 2020, aanvang is 20.00 uur  bij restaurant “De Vief Heringe”, Molenweg 56 te Sittard. Alle leden zijn per e-mail op de hoogte gesteld en hebben een uitnodiging alsook het conceptverslag van de ledenvergadering in 2019 ontvangen. 
 
De zaal is open vanaf 19.30 uur, waar u de financiële stukken kunt inzien.

Geachte  SLTC-er,

 

Namens het bestuur nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2020. Deze zal plaatsvinden  op woensdag 29 januari 2020, aanvang is 20.00 uur  bij restaurant “De Vief Heringe”, Molenweg 56 te Sittard.

 De zaal is open vanaf 19.30 uur, waar u de financiële stukken kunt inzien.

1. Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 januari 2019

4. Financieel overzicht 2019 door de penningmeester en toelichting op de cijfers van St. Stimulering Tennissport Sittard en St. Exploitatie Kantine SLTC; de cijfers zijn vanaf 25 januari 2019 per mail verkrijgbaar ( ofni.[antispam].@sltc-sittard.nl)); tevens liggen deze gegevens vanaf 19.30 uur in de vergaderruimte klaar.

5. Verslag van de kascontrolecommissie

6. Déchargeren van het bestuur

7. Verkieing kascontrolecommissie

8. Toekomstplannen/mededelingen van het bestuur met o.a. aandacht voor de onderwerpen; Evaluatie inzet vrijwilligers; privatiseringsplannen gemeente Sittard-Geleen.

 

PAUZE

 

9. Presentatie van de begroting voor 2020 waaronder contributievoorstel 2020

10. Vaststellen van de begroting voor 2020

11. Aftreden bestuursleden; De heer Loet Gevers is als bestuurslid aftredend.  Hij stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt de heer Bas Hendrix voor als opvolger. De heer Boudewijn Scholtens is in verband met privé-omstandigheden als penningmeester afgetreden. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt de heer Hans Vogten voor als opvolger.

12. Rondvraag

13. Sluiting

Voor het geval dat voor deze vergadering niet het Statutair vereiste aantal stemgerechtigde leden ( 5% ) aanwezig mocht zijn, een en ander in verband met de besluitvorming, nodigt het bestuur alle leden van SLTC uit voor een nieuwe Algemene Ledenvergadering op dezelfde plaats en datum om 20.45 uur of zoveel later als mocht blijken.

Conform de Statuten van de Vereniging heeft ieder lid toegang tot de vergadering. Stemgerechtigd zijn de semi-seniorleden en seniorleden, elk met 1 stem. Zogenaamde ” slapende leden ” hebben statutair geen stemrecht. Het uitbrengen van stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Met betrekking tot eventuele kandidaatstelling van bestuursleden wordt erop gewezen, dat dit dient te geschieden door tenminste 5 stemgerechtigde leden en wel schriftelijk met inachtneming van een termijn van 5 dagen voor de aanvang van de vergadering ten huize van de secretaris,

Echternachhof 12, Sittard. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen seniorleden, ereleden en leden van verdienste.

 

 

 


SLTC Sittard

logo-sltc2007

ADRESGEGEVENS

Agricolastraat 79

6131 JW Sittard

PRIVACYBELEID

Bekijk hier ons privacybeleid

BEL ONS

Tel. kantine: 046-4513760

Secretariaat: 06-51292202

Ledenadministratie: 046-4200363

Competitiezaken: 06-31992041


© 2020 SLTC Tennispark "De Stenen Sluis