Algemene Ledenvergadering 2021

Algemene Ledenvergadering 2021

Geplaatst op 29-12-2020  -  Categorie: Algemeen

Beste SLTC-ers, 

Tegen het einde van dit bijzondere jaar vragen wij nog graag jullie aandacht voor 2 onderwerpen.

  1. Herinnering invullen enquête

Begin december hebben jullie een enquête ontvangen. Veel leden hebben deze al ingevuld waarvoor onze dank. Mocht je hier nog niet aan toe zijn gekomen dan willen we je hierbij vragen de enquête alsnog in te vullen. De gemiddelde tijd om de vragen te beantwoorden bedraagt 3 minuten en geeft ons o.a. veel informatie over de wijze waarop we jullie gaan informeren in de toekomst. Voor het invullen ga je naar:

https://nl.surveymonkey.com/r/L3KQQKV

 

  1. De Algemene Ledenvergadering 2021

Volgens onze statuten vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) verplicht plaats in de maand januari. Zoals jullie weten duren de huidige Covid-19 maatregelen in ieder geval tot 19 januari 2021 en mogelijk nog langer. Daarom kunnen we in januari 2021 geen fysieke ALV organiseren. De ervaring leert dat de meeste trouwe bezoekers aan de ALV gemiddeld een hogere leeftijd hebben. We nemen aan dat deze leden weinig tot onvoldoende ervaring hebben met het digitaal vergaderen. Op basis van het bovenstaande stelt het bestuur voor de ALV van 2021 de volgende aanpak aan jullie voor:

  • Na ontvangst van de rapportage van de kascontrole commissie medio januari 2021, stuurt het bestuur de agenda en de bijbehorende (financiële) stukken aan alle leden toe per email. Tevens legt het bestuur de voorgenomen besluiten voor.
  • De leden kunnen op basis van deze stukken binnen 10 dagen hun vragen mailen aan het bestuur via: ofni.[antispam].@sltc-sittard.nl
  • Na 5 dagen stuurt het bestuur via een email aan alle leden een antwoord op de ontvangen vragen/reacties en neemt het bestuur een voorlopig besluit. Het bestuur vraagt in deze mail de leden akkoord te gaan met de voorlopige besluiten. De leden geven binnen 8 dagen via een email naar ofni.[antispam].@sltc-sittard.nleen reactie d.m.v. “akkoord” of “niet akkoord”.
  • Het bestuur stelt de definitieve besluitvorming vast op basis van de ontvangen reacties en de voorwaarden die hieraan gesteld worden in de statuten en deelt de definitieve besluitvorming via email mee aan de leden.

 

Met de bovenstaande aanpak hopen we een vorm te hebben gevonden die zowel werkbaar is als waarin de rechten van onze leden zijn gewaarborgd. Graag vernemen we of jullie kunnen instemmen met deze aanpak door  “ ik stem in” of  “ ik stem niet in” te mailen naar:

ofni.[antispam].@sltc-sittard.nlDus graag altijd even een reactie sturen voor 10 januari 2021  !!

Indien we geen reactie van je ontvangen neemt het bestuur aan dat je instemt met dit voorstel.

 

 

Tot slot wensen we jullie alvast een gepast spetterend Oudjaar en een fantastisch, gezond en sportief nieuwjaar toe waarin we weer een stap terug kunnen zetten naar het ons vertrouwde leventje.

 

 

Graag tot april op ons tennispark !

 

Het Bestuur.

 


ADRESGEGEVENS

Agricolastraat 79

6131 JW Sittard

PRIVACYBELEID

Bekijk hier ons privacybeleid

BEL ONS

Tel. kantine: 046-4513760

Secretariaat: 06-51292202

Ledenadministratie: 046-4200363

Competitiezaken: 06-31992041


© 2021 SLTC Tennispark "De Stenen Sluis''