Richtlijnen tennis vanaf 11 mei

Richtlijnen tennis vanaf 11 mei

Geplaatst op 10-05-2020  -  Categorie: Algemeen

Beste SLTC’ers,

Afgelopen vrijdag hebben we jullie medegedeeld dat wij op basis van de richtlijnen zouden gaan onderzoeken hoe het tennis vanaf 11 mei 2020 op ons park ingericht moest worden.

Inmiddels hebben wij als bestuur vergaderd en zijn we tot de volgende besluiten gekomen.

1. Het park gaat aanstaande maandag 11 mei 2020 nog niet volledig open.

Het bestuur gaat komende dinsdagavond om 19.00 het park dusdanig inrichten dat aan alle (nieuwe) richtlijnen van de diverse instanties voldaan kan worden. Wel willen we de volwassen leden uitnodigen om je per email (ct.[antispam].@sltc-sittard.nl) aan te melden voor het proeftennissen op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Concreet betekent dit dat je je samen met 1 andere persoon aan mag melden om tussen 19.00 en 21.00 een uur te komen proefdraaien (singelen). Vermeld bij deze aanmelding je voorkeurstijd en je telefoonnummer. Inschrijven kan tot dinsdagavond 19.00. De planning geschiedt op basis van tijdstip van inschrijving (vol=vol) en jullie ontvangen een bevestiging per telefoon. Leden die geen telefonische bevestiging hebben ontvangen, worden dringend verzocht thuis te blijven. Op basis van jullie ervaringen kunnen we daarna bepalen of nadere maatregelen getroffen moeten worden, of dat we het park zoals het er dan bij ligt voor alle leden kunnen openen.

2.Trainingen voor volwassenen zijn wat ons betreft vanaf 11 mei 2020 wel mogelijk.

De trainers zullen met jullie contact opnemen over het starten van de trainingen. Mogelijkerwijs kiezen zij ervoor om op een later moment pas met de trainingen te starten.

3. De club stelt ballen ter beschikking aan haar leden voor het vrijspelen indien dat vanaf 18 mei 2020 weer mogelijk is.

Op basis van de richtlijnen is het verplicht om over eigen tennisballen te beschikken. Indien mogelijk, verzoeken wij de leden om eigen ballen te regelen. 

Wij willen echter als bestuur de leden hierin tegemoetkomen en stellen, onder voorwaarden, ballen ter beschikking. Concreet betekent dit dat de leden die hun contributie hebben voldaan op vrijdag 15 mei tussen 19.00 en 21.00 een blik ballen kunnen komen ophalen op de tennisbaan. We zullen registreren wie een blik ballen heeft ontvangen. Het is belangrijk dat jullie de ballen thuis voorzien van een uniek kenmerk. Neem bij het komen ophalen van de ballen alle protocollen die als bijlage bij deze mail zijn meegestuurd in acht en houd voldoende afstand.

4. Afhangen van banen vanuit thuis via KNLTB ClubApp.

De richtlijnen verplichten de verenigingen om leden vanuit thuis een baan te laten reserveren via de KNLTB ClubApp. Op deze wijze voldoen wij niet alleen aan de verplichtingen vanuit de KNLTB, maar wordt ons park tevens niet onnodig belast met te veel bezoekers. Voor het aanmaken van een account volgt een separate email. Let op: vrijspelen kan in de toekomst alleen door vanuit thuis van tevoren in te hangen. Zorg er daarom voor dat je tijdig een account aanmaakt. De mail kan in sommige gevallen in de spambox terecht komen.

Indien hier vragen over bestaan of indien het in uw geval onmogelijk is dit te realiseren, dan kunt u contact opnemen via ct.[antispam].@sltc-sittard.nl. We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen op digitaal gebied even ontwikkeld is. We doen daarom een dringend beroep op al onze leden om elkaar hierin te helpen. 

5. Dit alles is afhankelijk van de besluiten van onze gemeente.

We hebben onze plannen wederom voorgelegd aan de gemeente. Zij beslissen of het door ons gemaakte plan van aanpak akkoord is. Of het park 18 mei 2020 volledig open kan, is derhalve mede van hun besluit afhankelijk. Een ding is wel al duidelijk: tot minimaal 1 juni 2020 kan er niet worden gedubbeld. Kortom, houd de verdere communicatie vanuit het bestuur goed in de gaten.

We realiseren ons dat van de leden, net als van het bestuur, de nodige flexibiliteit en inzet wordt gevraagd. We worden echter continu voor nieuwe uitdagingen gesteld en die kunnen we alleen maar samen aan.

Tot slot: hopelijk zien we ons snel weer op ons tennispark.

Het bestuur.
SLTC Sittard

logo-sltc2007

ADRESGEGEVENS

Agricolastraat 79

6131 JW Sittard

PRIVACYBELEID

Bekijk hier ons privacybeleid

BEL ONS

Tel. kantine: 046-4513760

Secretariaat: 06-51292202

Ledenadministratie: 046-4200363

Competitiezaken: 06-31992041


© 2020 SLTC Tennispark "De Stenen Sluis