Banen & Clubhuis

Gebruik van de 4 gravelbanen en 4 all-weatherbanen

Openstelling tennisbanen:

Maandag t/m vrijdag 09.00 - 23.00 uur

Zaterdag 09.00 - 19.30 uur

Zondagen, Koningsdag  en Hemelvaartsdag 10.00 uur tot zonsondergang

Indien het clubhuis is gesloten heeft u met uw spelerspas altijd toegang tot één van de kleedkamers en het toilet. Tennisballen treft u aan in het halletje voor de kantine, waar ook de LED-verlichting aan- en uitgezet kan worden. 

Baanreservering is alleen mogelijk via het digitale afhangbord overeenkomstig de bepalingen van het baanreglement. Niet-leden van SLTC kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van de tennisbanen. Bekijk hier het protocol 'Digitale Afhangbord'. In verband met de reservering van enkele tennisbanen voor competitievoorbereidingen en voor het verzorgen van tennislessen is het raadzaam dat recreatietennissers vooraf online de baanbezetting op het afhangbord bekijken; ook de evenementenkalender geeft veelal aan, wanneer en hoeveel banen voor activiteiten zijn gereserveerd of hoeveel banen voor recreatief tennissen beschikbaar zijn. Het is in dit verband ook raadzaam om het baanschema in het clubhuis vooraf te raadplegen. Het baanschema kan in de loop van het seizoen worden aangepast.

Ledenpas

Ledenpasjes kunnen NIET in het clubhuis worden achtergelaten en dienen te worden meegenomen. De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoekraken van ledenpasjes.

Bij verlies van de ledenpas kan via de ledenadministratie een nieuw exemplaar worden aangevraagd tegen betaling vooraf van € 10. Er dient rekening mee te worden gehouden dat dit een aantal dagen kan duren.

Tennisballen

Deze worden gratis door de vereniging beschikbaar gesteld. Voordat men de baan op gaat, kunnen tennisballen uit de met het baannummer corresponderende koker worden genomen. Na afloop is het de bedoeling dat deze ZELFDE ballen weer worden terug gedeponeerd of worden overgedragen aan de volgende spelers op diezelfde baan. Spelers worden met nadruk gevraagd de over het hek geslagen ballen op te halen.

Verlichting banen

Tot 23.00u kan er met LED verlichting worden gespeeld. 

Banen onbespeelbaar

Het bestuur en de commissie accommodatiezaken zijn bevoegd de banen onbespeelbaar te verklaren, bijvoorbeeld ten gevolge van de weersgesteldheid. Indien alle banen onbespeelbaar zijn vanwege regen of wanneer de temperatuur op het park hoger is dan 30 graden C., kunnen park en clubhuis gesloten zijn.

Introductiemogelijkheden

Leden kunnen niet-leden introduceren, indien de baanbezetting dat toelaat. De geïntroduceerde dient met het introductiepasje digitaal af te hangen, dit kan vooraf aan de bar gekocht worden. De leden van SLTC zijn verantwoordelijk voor de introductie van niet-leden, zodat het lid van SLTC kan worden aangesproken, indien de introductie niet conform de regels gebeurt.

Een introductiepasje kost voor senioren en semi-senioren per dag € 8,- voor junioren per dag € 5,-. Maand- en weekintroductiekaarten alleen verkrijgbaar via het secretariaat. Een weekkaart kost voor senioren en semi-senioren € 20,- voor junioren € 15,-. Een maandkaart kost voor senioren en semi-senioren € 40,- voor junioren € 30, -. Voor herintreders is er éénmalig een 5 rittenkaart van € 25,- die alleen via het secretariaat verkrijgbaar is.

Protocol gastspelers Gemeente Sittard-Geleen-Born

SLTC verwelkomt de leden van andere KNLTB verenigingen uit de gemeente Sittard-Geleen-Born graag op haar park. U bent van harte welkom te spelen op ons park, waarbij de leden van onze eigen vereniging te allen tijde voorrang hebben. Hieronder treft u het protocol aan dat van toepassing is. Wij verzoeken u vriendelijk zich hieraan te houden, en zich correct en vriendelijk op te stellen naar de leden van SLTC.

 • Te allen tijde dient afgehangen te worden via het electronisch afhangbord
 • Alleen leden van SLTC kunnen afhangen, zij zijn gastheer/gastvrouw van de leden van de bezoekende vereniging
 • Speeltijden worden bepaald via het electronisch afhangbord, als men eenmaal op de baan staat mag die periode worden afgemaakt
 • Er dienen in principe 2 leden van SLTC per baan af te hangen, dan kunnen er twee gastspelers aansluiten
 • Indien men wil singelen dient men een bezoekerspasje voor het lid van de andere vereniging aan het barpersoneel te vragen
 • Het (oude) houten afhangbord kan alleen worden gebruikt om de samenstelling van groepen vast te leggen die hebben afgehangen via het electronisch afhangbord (husselen)
 • Ieder lid mag één gastspeler tegelijk uitnodigen
 • Regeling is van kracht na afloop van de KNLTB competitie.
 • Gast moet, indien gevraagd, een geldig KNLTB pasjetonen aan Barpersoneel/vrijwilliger of aan een lid van SLTC
 • Gast moet lid zijn van vereniging binnen de gemeente Sittard-Geleen-Born
 • Spelen is alleen toegestaan indien baan vrij is, eigen leden hebben altijd voorrang.
 • Regeling tegebruiken in de daluren, 09.00 tot 18.00 u.
 • Regeling is ook geldig voor SLTC leden op andere parken, met uitzondering van Keerweide.
 • Indien niet voldaan wordt aan een van deze regels is de introductieregel van toepassing:

8 euro (Senior) en 5 euro (junior) per dag(deel)

Clubhuis / kantine

Openstelling clubhuis/kantine van 1 april tot 1 oktober.

Maandag t/m vrijdag 09.00 - 23.30 uur

Zaterdag 09.00 - ± 23.00 uur

Zondag van 10.00 - ± 18.00 uur

Voor alle dagen gelden deze tijden mits er activiteiten op het park plaatsvinden of er een inhaaldag van de competitie is. 

Indien er geen georganiseerde activiteiten plaatsvinden kan het clubhuis tot 19.00 uur gesloten zijn. De herenkleedruimte en toilet zijn dan wel met een spelerspas bereikbaar. Op zaterdag, zon- en feestdagen is het clubhuis na de competitieperiode gesloten. Wanneer zich om 23.00 uur geen bezoekers in het clubhuis bevinden heeft de barbezetting het recht de bar vanaf dat moment te sluiten. Tennissers krijgen na afloop gelegenheid te douchen en/of iets te drinken tot uiterlijk 23.30 uur.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 46 451 3760

Adres

Agricolastraat 79
6131 JW Sittard

KVK-nummer

40186824